Esquerda Unida Vilagarcía

EU denuncia o "paripé da suposta rebaixa do IBI

EU denuncia que a suposta rebaixa do IBI en Vilagarcía será sufragada polo incremento do IBI dos terreos do rural

<ul> <li>O Grupo Municipal esixe ao novo Goberno Local que sexa coherente co que comprometeu coma oposici&oacute;n no pleno e chegue a rebaixa do IBI ata o 0,52%, e rec&oacute;rdalle a Varela que no seu d&iacute;a participou na manifestaci&oacute;n que solicitaba esta demanda</li> <li>EU denuncia que o PSOE non deu tempo &aacute; oposici&oacute;n para analizar e preparar as s&uacute;as propostas e que est&aacute; continuamente tomando decisi&oacute;ns precipitadas en asuntos clave coma son os impostos, deixando todo para o &uacute;ltimo momento&nbsp;</li> <li>O Grupo Municipal insiste en que se o equipo de Varela non logra acordos e sacar adiante unha forma m&aacute;is xusta de impostos para Vilagarc&iacute;a, ser&aacute;n culpables de manter as inxustas taxas e impostos da lexislatura anterior</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><em>Vilagarc&iacute;a de Arousa, 17 de outubro.</em> Esquerda Unida denuncia que o Goberno Local de novo volver a po&ntilde;er en debate un asunto clave para os veci&ntilde;os e veci&ntilde;as sen tempo e con presas. A convocatoria de xunta de voceiros e comisi&oacute;n informativa, recibida o domingo para o martes e posterior comisi&oacute;n informativa o venres, non permite aos concelleiros solicitar informes t&eacute;cnicos e revisar a documentaci&oacute;n.</p> <p>O Grupo Municipal de Esquerda Unida quere deixar claro que a proposta de deduci&oacute;n da contribuci&oacute;n non &eacute; tal, xa que o Goberno fai que a baixada dos bens urbanos recaia sobre os bens r&uacute;sticos que son os que financiaran esta rebaixa. Jes&uacute;s L&oacute;pez, voceiro la formaci&oacute;n afirma que &ldquo;polo tanto no conxunto o IBI a pagar no 2016 en Vilagarc&iacute;a crecer&aacute;, sen que os que m&aacute;is vivendas pos&uacute;en ou os que te&ntilde;en vivenda de luxo contrib&uacute;an en maior medida a unha fiscalidade progresiva.&rdquo;</p> <p>Os datos son moi elocuentes desta trampa do Goberno, que polo demais mant&eacute;n a carga impositiva que tanto criticou o PP:</p> <p>(Segundo datos extra&iacute;dos do orzamento do 2015)</p> <p>* IBI r&uacute;stico aboado no 2015...................207.165&euro;</p> <p>Coa proposta do Goberno de incremento do 0,30 ao 0,80 no 2016 pagaremos 552.440&euro; &eacute; dicir pagaremos 345.275&euro; m&aacute;is polo IBI r&uacute;stico que este ano</p> <p>* IBI Urbano aboado no 2015&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.6.167.067&euro;</p> <p>Coa proposta de rebaixa do 0,60 ao 0,58% pagaremos no 2016 5.962.089&euro; &eacute; dicir pagaremos 204.987&euro; menos que este ano .</p> <p>L&oacute;pez sinala que &ldquo;polo que si o aforro de 204.987&euro; lle restamos o incremento do r&uacute;stico 345.275&euro; est&aacute;moslle en realidade a INCREMENTAR o que pagaremos de IBI en 2016 en m&aacute;is de 141.000&euro;. A conclusi&oacute;n por tanto &eacute; que o goberno oculta que a rebaixa do IBI non &eacute; m&aacute;is que sobrecargar o rural coas rebaixas do IBI Urbano.&rdquo; &ldquo;EU tampouco acepta a &uacute;ltima escusa do Goberno que di que esta subida &eacute; para que paguen m&aacute;is as vivendas do paseo mar&iacute;timo. Isto ademais de demostrar que durante 30 anos de gobernos PSOE -PP en Vilagarc&iacute;a, se permitiu que as vivendas m&aacute;is caras de Vilagarc&iacute;a paguen menos contribuci&oacute;n que calquera traballador pola s&uacute;a casa, non &eacute; de recibo, xa que tiveron tempo dabondo para atallar esta desigualdade inaceptable, sendo ademais moitos m&aacute;is os veci&ntilde;os afectados no rural por este incremento que as decenas de &ldquo;multimillonarios&rdquo; afectados no Paseo Mar&iacute;timo.&rdquo;</p> <p>As propostas de Esquerda Unida: m&aacute;is impostos as vivendas de luxo e recargo por terceira vivenda O Grupo Municipal ven de propo&ntilde;er nas comisi&oacute;n informativas que se rebaixe o IBI ao 0,52% como se comprometeu coa plataforma en defensa da rebaixa do IBI, e compensar esa rebaixa coa introduci&oacute;n de tramos diferentes para as vivendas m&aacute;is custosas, &eacute; dicir, aquelas que superen os 500.000&euro;.</p> <p>Tam&eacute;n trasladaron ao Goberno que as persoas que te&ntilde;an m&aacute;is de 3 vivendas, deben pagar un recargo importante a partir da 3&ordf; vivenda en posesi&oacute;n. Unha vez m&aacute;is dem&oacute;strase a falla de fiabilidade deste goberno que non entende a necesidade de compensar a situaci&oacute;n de atraco que sofren os veci&ntilde;os e veci&ntilde;as de Vilagarc&iacute;a diante das subidas indiscriminadas dos impostos municipais, que levaron o IBI a un incremento de m&aacute;is do 54% durante o mandato do PP.</p> <p>&ldquo;O noso grupo defender&aacute; no pleno a necesidade de implementar o acordo dos grupos daquela da oposici&oacute;n de reducir o tipo impositivo ata o 0,52, ademais de formular unha reforma profunda deste imposto, de xeito que as persoas que non te&ntilde;an recursos suficientes estean exclu&iacute;dos do pago, e aquelas que pos&uacute;an m&aacute;is de 3 vivendas vexan incrementadas as cantidades a pagar, ao igual que os bancos e inmobiliarias que acumulan centenares de vivendas valeiras, todo co obxectivo de aplicar a m&aacute;xima de quen m&aacute;is ten m&aacute;is paga, e de fomentar a posta no mercado das vivendas valeiras en mans dos especuladores.&rdquo;</p> <p>Esquerda Unida insiste en que se o equipo de Varela non logra acordos e sacar adiante unha forma m&aacute;is xusta de impostos para Vilagarc&iacute;a, ser&aacute;n culpables de manter as inxustas taxas e impostos da lexislatura anterior, incumprindo as&iacute; a s&uacute;as promesas electorais e compromisos dende a oposici&oacute;n no mandato de Fole.</p>

Esquerda Unida Vilagarcía

Av. Agustín Romero, 7 Villagarcía de Arosa, Pontevedra, España,
Madrid 36600,
Spain

Newsletter

Powered by PRNEWS.io